От тук може да си изтеглите нормативните документи в PDF-формат :

 

- Разрешителното за дейност по третиране на отпадъци - RIOSV 17122013.PDF

- Разрешително за събиране и транспортиране - RIOSV 24092012_1.PDF

 

Разделно събиране, транспортиране и предаване за унищожаване на производствени и опасни отпадъци.
Унищожаване в инсинератор.